Bison Ranch Rožnov

Zimní běžecké trasy

Zimní běžecké trasy

V roce 2004 byl zahájen provoz na lyžařských trasách ve vyšších polohách příhraničního přírodního parku Česká Kanada, který se nachází v oblasti mezi obcemi Slavonice, Český Rudolec, Kunžak a Nová Bystřice. Jednotlivé trasy jsou značeny a od roku 2006 osazeny informačními tabulemi. Ve správním území obce Český Rudolec jsou vedeny lesními cestami a lučními porosty v nadmořské výšce 600-700 m. n/m. kolem místních částí Radíkov, Matějovec, Stoječín a Rožnov. Při příznivých sněhových podmínkách se běžecká stopa upravuje vždy před víkendem.


Číslo tras a směry:

ZBT – 01
Jitra, Terezín, Matějovec, rybník Pstruhovec, Landštejn, Staré Město, Slavonice, Maříž.
Tato běžecká trasa je napojena na - ZBT 02, 03, 04,

ZBT – 02
Matějovec, Vysoký kámen, Rožnov, křižovatka ZBT 02, 01 s napojením na Landštějn nebo Matějovec,

ZBT - 03
okruh - Matějovec, Stoječín, Matějovec - napojení na ZBT 2,

ZBT - 04
Radíkov, Matějovec - napojení na ZBT 01, 02,

ZBT
Český Rudolec - Stoječín - s připojením na ZBT 03 a ZBT 01, 02,

ZBT
Český Rudolec - Radíkov s připojením na ZBT 04,

ZBT okruh
Český Rudolec - Vostezy - Český Rudolec.


Délka jednotlivých úseků zimních běžeckých tras:

27 km - Jitra, Maříž - ZBT 01,
14 km - Terezín, Landštejn - ZBT 01,
7 km - Terezín, Matějovec, Radíkov - ZBT 01, 04,
2 km - Radíkov, Matějovec - ZBT 04,
12 km - Radíkov, Matějovec, Rožnov, Landštejn - ZBT 02, 04,
12 km - Matějovec, Rožnov, rybník Pstruhovec, Matějovec, ZBT - 01, 02,
5 km - Matějovec, Stoječín, Matějovec, ZBT - 03,
3 km - přípojka Český Rudolec - Radíkov,
5 km - okruh ZBT Český Rudolec - Voztezy - Český Rudolec,
3 km - ZBT přípojka Český Rudolec - Stoječín (s připojením na ZBT 03).


Nástupy na trasy od Českého Rudolce:
 
a) u hřiště v Českém Rudolci, nástup na přípojku k trase ZBT 04 v Radíkově
b) nad regulační stanicí plynu v Českém Rudolci, nástup na přípojku k trase ZBT 03 ve Stoječíně
c) pod regulační stanicí plynu v Českém Rudolci, nástup na ZBT okruh Voztezy
d) Radíkov - u Bitalových
e) Matějovec - u křižovatky na Stálkov - ZBT 01 a 03
                        - u kravína směrem na Stoječín - ZBT 03
                        - u Janušových - ZBT 04, 01 a 02
f) Rožnov – Bison Ranch


Parkování:
 
1. Radíkov - parkoviště u kaple - 2 km od Českého Rudolce
2. Matějovec - parkoviště na návsi - 4 km od Českého Rudolce
3. Stoječín - parkoviště za kaplí
4. Český Rudolec - parkoviště na návsi u kostela a před Obecním úřadem
5. Rožnov – Bison Ranch


Zimní běžecké trasy Česká Kanada - úsek okolo Českého Rudolce. Běžecká stopa se upravuje v zimním období, pokud je dostatečně zasněženo vždy v pátek. Mapu zimních běžeckých tras naleznete ZDE.

Bison Ranch, Rožnov 1, 378 81 Český Rudolec
info@bisonranch.cz